Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, 8 May 2015

മുഹമ്മദു ഇസ്മയെലില്‍ നിന്നോ?


ഒരു മുസ്ലിമിനോട്‌ ചോദിച്ചാല്‍ 'അതെ' എന്നുത്തരം കിട്ടും.
തെളിവ് ചോദിച്ചാല്‍ വന്നിട്ട് പറയും മുഹമ്മദ്‌ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നു.
എന്നാല്‍ തെളിവ് കിട്ടാന്‍ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുഹമ്മദ്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു ചെറിയ അറ്റം മാത്രമാണ്.

മുഹമ്മദ്‌ പറയുന്നു "ഞാന്‍ മുടാര്‍ സമുദായത്തില്‍ പെട്ടവന്‍ ആകുന്നു എന്നു ജിബെരെല്‍ മലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്" (Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Volume I, p. 4).

അതായതു മുഹമ്മദിന് പോലും തന്റെ പരമ്പര അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. അതും മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇനിയും സ്പഷ്ടമായ (സ്പഷ്ടത ഖുരനിലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ല) തെളിവ് അവിശ്യപ്പെട്ടാല്‍, മുസ്ലിമുകളെല്ലാം ഹറാം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇബ്ന്‍-ഇഷക്-നെ പിടിക്കേണ്ടി വരും. ഇബ്ന്‍-ഇഷക്- ഇന്റെ , മുസ്ലിം ഒന്നടങ്കം വിശ്വാസ യോഗ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിയ കിത്താബു "സിറാത് രസുല്‍ അല്ലഹ്", നിന്നും മുസ്ലിംകള്‍ മുഹമ്മദിന്റെ പരമ്പര ഇതാണ് എന്നു പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരും. അതില്‍ നിന്നും പകര്‍ത്തിയ ഇബ്ന്‍-ഹിഷാം , തന്റെ സിരത്തിലും ഇതു ഉള്‍ക്കൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ.
പരിശോധിക്കാം:

ഇബ്ന്‍-ഹാഷിം (ഇബ്ന്‍-ഇഷക്) പറയുന്നു:
1) Muhammad was the son of "Abdullah, (മുഹമ്മദ്‌- 7ആം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു)
2) b. "Abdu'l-Muttalib (whose name was Shayba),
3) b. Hashim (whose name was Amr),
4) b. "Abdu Manaf (whose name was al-Mughira),
5) b. Qusayy (whose name was Zayd).
6) B. Kilab,
7) b. Murra,
8) b. Ka'b,
9) b. Lu'ayy,
10) b. Ghalib,
11) b. Fihr,
12) b. Malik,
13) b. al-Nadr,
14) b. Kinana,
15) b. Khuzayma,
16) b. Mudrika (whose name was "Amir),
17) b. Ilyas,
18) b. Mudar,
19) b. Nizar,
20) b. Ma' add,
21) b. "Adnan", (BC നാലാം നൂറ്റണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു)
22) b. Udd (or Udad),
23) b. Muqawwam,
24) b. Nahur,
25) b.'Tayrah,
26) b. Ya'rub,
27) b. Yashjub,
28) b. Nabit,
29) b. Isma'il, bin Ibrahim (???? ഏതു നൂറ്റാണ്ടില്‍. ഇബ്രാഹിം എന്നാല്‍ അബ്രഹാം എങ്കില്‍ 1800 BC യില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു)

(അദ്നാണ് ശേഷം ആണ് പലരും പലതും തോന്നിയ പോലെ മുഹമ്മദിന്റെ പരമ്പര എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇബിന്‍-ഹിഷാമിന്റെ (ഇഷഖില്‍ നിന്നും കടം കൊണ്ട) സിരാതില്‍ ഉള്ള പരമ്പര മാത്രം ആണ് നീതി പുലര്‍ത്തുന്നത് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വാദഗതി പ്രകാരം, ആ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.)

✫ ഇതില്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്നത് ഇസ്മയിലിന്റെ മകന്‍ നബിറ്റ്-ഇല്‍ നിന്നും BC 4-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ അദ്നാന്‍-നില്‍ നിന്നും 7 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഹമ്മദ് വരെ.

✫ അദ്നനില്‍ നിന്നും മുഹമ്മദ്‌ വരെ '20' പരമ്പര നാമങ്ങള്‍ കാണാം, പിതാക്ക്കന്മാരുടെ കാലയളവ്‌ ഇതില്‍ നമ്മുക്കു ഏകദേശം കണക്കാക്കാം.
400 BC - 700 AD = 1100 വര്ഷം - > 20 നാമങ്ങള്‍.
"55 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന കണക്കു."
അറബികള്‍ 20-25 വയസ്സിനുള്ളില്‍ പല വിവാഹങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന പതിവുള്ളവര്‍ ആണ് അന്നും ഇന്നും, എന്നാലും 55 വയസ്സില്‍ ഒരു പുതിയ പരമ്പര സമ്മതിക്കാം. ഇതില്‍ ഒരു വിധം എല്ലാ ഇസ്ലാമിക കിത്താബുകളും ഒരുപോലെ ആണ്.

✫ അദ്നാണ് ശേഷം, ഇസ്മായില്‍ വരെ "8 പേര്‍".
അദ്നാന്‍ ► ഉദാദ് ► മുഖ്‌ആവ്വം ► നഹുര്‍ ► ടയ്രഹ് ► യറുബ് ► യശ്ജുബ് ► നബിറ്റ് ► ഇസ്മായില്‍


മേല്‍ പറഞ്ഞ വിധത്തില്‍ "55 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന കണക്കു" പ്രകാരം, ഇസ്മായില്‍(ഇബ്രാഹിം) ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം കണക്കുകൂട്ടാം.
8 x 55 = 440 വര്ഷം,

~400 BC + 440 വര്ഷം = 840 BC. (ഏകദേശം 900 BC)
ഇതു ശരിയാണോ? ഇസ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയും ഇതു ശെരിയാനു എന്നു.
Sahih Bukhari 55:585 Narrated Abu Dhar: I said, "O Allah's Apostle! Which mosque was first built on the surface of the earth?" He said, "Al-Masjid-ul-,Haram (in Mecca)." I said, "Which was built next?" He replied "The mosque of Al-Aqsa ( in Jerusalem) ." I said, "What was the period of construction between the two?" He said, "Forty years." He added, "Wherever (you may be, and) the prayer time becomes due, perform the prayer there, for the best thing is to do so. (http://www.searchtruth.com/book_display.php…)
ആദ്യം പണിത മുസ്ലിം ആരാധനാലയം കാബ, 40 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പണിതത് യെരുശലേം ദേവാലയം.

ചരിത്രം പറയുന്നു യെരുശലേം ദേവാലയം ശലമോന്‍ പണിതത് "c. 970-c. 930 BC" യില്‍ ആണ്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായി. "c. 970-c. 930 BC" യില്‍ യെരുശലേം ദേവാലയം ശലമോന്‍ പണിയുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്‍പ് ഇബ്രാഹിമും-ഇസ്മയിലും കാബ അറേബ്യയില്‍ പണിതു (ക. 1000 BC യില്‍).
ശലമോന്‍ രാജാവിന്റെ കാലത്തു അറേബ്യയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇബ്രാഹിമും- ഇസ്മയിലും കബ പണിതു എന്ന വസ്തുതയാണോ അപ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ മുഖം? (ഈ കണക്കു വെച്ച് ഇസ്ലാമിന് എല്ലാം ശെരിയാണ്‌, പക്ഷെ ലോകത്തിനു ഇസ്ലാം ഒരു പെരുംനുണയും)

✫ അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, 1800 BC എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളില്‍ നിന്നും കണക്കു കൂട്ടാം
മത്തായി 1:2അബ്രാഹാം യിസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യിസ്ഹാക്ക്‍ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യാക്കോബ് യെഹൂദയെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു;3യെഹൂദാ താമാരില്‍ പാരെസിനെയും സാരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു; പാരെസ് ഹെസ്രോനെ ജനിപ്പിച്ചു;4ഹെസ്രോന്‍ ആരാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ആരാം അമ്മീനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അമ്മീനാ ദാബ് നഹശോനെ ജനിപ്പിച്ചു; നഹശോന്‍ ശല്മോനെ ജനിപ്പിച്ചു;5ശല്മോന്‍ രഹാബില്‍ ബോവസിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ബോവസ് രൂത്തില്‍ ഔബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഔബേദ് യിശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു;6യിശ്ശായി ദാവീദ് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു;

അബ്രഹാം (~?? BC) >> ഇസഹാക്ക് >> യാകോബ് >> യഹൂദ >> പാരെസ് >> ഹെസ്രോന്‍ >> ആരാമ് >> അമ്മീനാദാബ് >> നഹശോന്‍ >> ശല്മോന്‍ >> ബോവസ് >> ഔബേഥ്‌ >> യിശ്ശായി >> ദാവീദ് >> ശലമോന്‍(~1000 BC)
ഇവിടെ 14 പരമ്പര നാമങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. മേല്‍ പറഞ്ഞ 55 വയസ്സ് (മുഹമ്മദ്‌ മുതല്‍ അദ്നാന്‍ വരെ വിശ്വസനീയമായ അളവ് ഏതാണോ അത് വെച്ചു ത്രാസ്സില്‍ തൂക്കാം) , അതേ അളവ് വെച്ച് ഇവിടെ അളക്കാം.
55 x 14 = 770 വര്ഷം.

1000 BC + 770 വര്ഷം = 1770 >> ~1800 BC. (ചരിത്ര പരമായും ഇതു സാധൂകരിക്കുനുണ്ട് അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്നത് 1800 BCയില്‍ ആണ് എന്നു). ഏകദേശം 800 വര്‍ഷത്തിനു 14 പരമ്പര നാമങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.~1000 BC മുതല്‍ ~1800 BC വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഈ പരമ്പര, അദ്നാന്‍നു മുകളിലേക്ക് എടുത്തപ്പോള്‍ മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞത് പോലെ ആയില്ല.

✫ ഇനിയാണ് ചോദ്യം ✫
1) യഹൂദരുടെ പോലെ പാരമ്പര്യങ്ങള്‍ "Records" ആയി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് അറബികല്‍ക്കില്ലയിരുന്നു. അതിനു ഒരു രേഖയുമില്ല. മുഹമ്മദിനെ പോലെ മറ്റു ഒരാളുടെയും പരമ്പര അറബികള്‍ ഇതു പോലെ കാണിക്കുന്നതായി അറിവില്ല. പിന്നെ ഇബ്ന്‍-ഇഷക്-നു മുഹമ്മദിന്റെ പരമ്പര എങ്ങനെ കിട്ടി?

2) ശെരിയായ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം - മുഹമ്മദിന്റെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരമ്പര യാഥാര്തമാകാന്‍ വഴിയുണ്ടോ?

ഒരു കരണവശാലും ഇല്ല എന്നു പറയാന്‍ കാരണം,
400 BC - 1800 BC വരെ ആകെ 7 പരമ്പര നാമങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
അതായതു 400 BC - 1800 BC = 1400 വര്‍ഷത്തിനു 7 പരമ്പര.
ഏകദേശം 200-220 വര്‍ഷത്തിനു ഒരു നാമം എന്നാണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും വായ്മൊഴിയായി പകരപ്പെടുവാന്‍ കഴിയുകയില്ല.

☑ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതും സ്ഥിതീകരിച്ചതുമായ ഒരു കാര്യം, ഈസമയിലില്‍ നിന്ന് അല്ല മുഹമ്മദ്‌. അല്ലെങ്ങില്‍ ഇസ്മയിലില്‍ നിന്നും ആണ് എന്നു ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ വെറുതെ അവകാശപ്പെടാം. കണ്ണമടച്ച് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുംയിരിക്കും.
ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ പ്രവാചകത്വം അവകാശപ്പെട്ട പോലെ മറ്റൊരു അവകാശം, അബ്രഹമില്‍ നിന്നും ആണ് മുഹമ്മദ്‌. ഇസ്മായില്‍ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. അദ്ധേഹത്തില്‍ നിന്നും ആണ് മുഹമ്മദ്‌ അറബികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ എന്നു.
അറബികള്‍ ഇസ്മയെലില്‍ നിന്നും ആണോ?

No comments:

Post a Comment